Logo Universiteit Utrecht

Vacatures FSW

Vacatures

Stageplaats voor een half jaar of een jaar op school voor Speciaal Onderwijs

Als school bieden we stageplaatsen aan voor leerlingen in het laatste jaar van hun masteropleiding psychologie of orthopedagogiek.

Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs cluster IV:  Het Reliëf te Enschede.

Bij onze leerlingen zijn de gedragsproblemen het meest op de voorgrond tredend, echter onze leerlingen hebben tevens leerproblemen.

Onze school herbergt 160 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met de volgende problemen/stoornissen:

  • Autisme, MCDD
  • ADHD
  • Hechtingsproblematiek
  • ODD
  • Verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik

De ondergrens wat intelligentie betreft is een IQ van 70. Er zijn echter ook hoogbegaafde leerlingen op onze school.

Uniek is dat er tevens een pilot draait in samenwerking met de jeugdzorg, in de zin van onderwijs/jeugdarrangementen.

Dit houdt in dat medewerkers van de jeugdzorg ( in ons geval instantie “Intermetzo”) aan school verbonden zijn , daar hulp voor ouders organiseren maar ook trainingen geven voor leerlingen op school zelf zoals “Sovatrainingen”, training “Minder boos en opstandig” etc.

Er zijn disciplines aan onze school verbonden, zoals logopedie, fysiotherapie en speltherapie.

Wat dat betreft hebben wij een stageplek waar veel te leren en te onderzoeken valt.

Tevens is er de mogelijkheid tot het behalen van een basisaantekening psychodiagnostiek via het opstellen van casussen.

Wij hebben een stageplek beschikbaar vanaf sept/okt. 2019.

Brieven graag verzenden aan marieke.leferinkopreinink@attendiz.nl. Bellen mag ook.

Zie ook onderstaande adresgegevens:

Marieke Leferink op Reinink
Gz. Psycholoog
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Het Reliëf / Het Sloepje
(0880- 203898)
Floraparkstraat 390
7531 HX Enschede
www.hetrelief-attendiz.nl

Details

Instelling
School Het Reliëf, school voor Speciaal Onderwijs te Enschede, onderdeel van Stichting Attendiz
Salaris
Onbetaald/Vrijwillig

Contactgegevens

Naam
Marieke Leferink op Reinink, gezondheidszorgpsycholoog
Telefoon nummer
0880-203898 of 06-30654248
E-mail
marieke.leferinkopreinink@attendiz.nl