Logo Universiteit Utrecht

Vacatures FSW

Onderzoeken en Stages

Stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

De afdeling Gezondheid en Aids (DSO/GA) is op zoek naar twee stagiaires voor de periode 1 september 2017 tot 1 maart 2018 (minimaal vijf, maximaal zes maanden).

De werkomgeving

DSO/GA vormt samen met o.a. de afdelingen DSO/MO (maatschappelijke organisaties) en de TFVG (Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid) de Directie Sociale Ontwikkeling (DSO).

DSO/GA is verantwoordelijk voor het thema Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten inclusief hiv/aids (SRGR). DSO/GA werkt als een scharnier tussen beleid en uitvoering; tussen ‘veld’ en ‘internationaal’; tussen bilaterale, multilaterale en particuliere kanalen. DSO/GA fungeert als kennismakelaar, zowel naar de ambassades en permanente vertegenwoordigingen, als naar andere directies op het departement.

Bij de afdeling werken  zo’n 18 mensen, waaronder 1 AMID trainee en meestal 2 stagiair(e)s. De stagiair zal worden begeleid door een beleidsmedewerker. Binnen de afdeling zijn rond verschillende onderwerpen themateams gevormd.

SRGR vormt binnen het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid één van de vier prioritaire thema’s. Kernpunten van het speerpunt zijn het tegengaan van de schending van mensenrechten in relatie tot seksuele en reproductieve gezondheid en hiv/aids, en het substantieel vergroten van de toegang tot preventieve maatregelen, zoals preventie van moeder- en kindsterfte, van ongewenste zwangerschap, van onveilige abortus en van hiv-infectie. De voorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen zijn versterking van politiek leiderschap, van de rol en positie van vrouwen en kwetsbare groepen zoals jongeren en seksuele minderheden, van het stelsel van gezondheidszorg, van de betrokkenheid van de publieke en private sectoren en van de samenwerking tussen de verschillende actoren. De beleidskeuzes zijn gebaseerd op de specifieke meerwaarde van Nederland.

Stage omschrijving

De positie is beschikbaar vanaf 1 september 2017 voor een periode van minimaal vijf, maximaal zes maanden. De stagiair wordt geacht minimaal 4 dagen in de week beschikbaar te zijn.
De stagiair wordt betrokken bij de diverse werkzaamheden van de afdeling in de uitvoering van het beleid op het gebied van SRGR, voornamelijk in de samenwerking met NGO’s en voorbereiding van bijeenkomsten en beleidsuitvoering. Werkzaamheden zijn o.a.:

 • voorbereidende analyses bij de ontwikkeling van informatie, communicatie en publicaties over het Nederlandse SRGR beleid;
 • bijdragen aan dossiers (achtergrond, spreekpunten, speeches) ter voorbereiding van openbare optredens van Minister, DGIS, Directeur DSO die tevens Ambassadeur Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en hiv/aids (ASRA) is;
 • mogelijk een bijdrage leveren aan de facebook pagina van ASRA;
 • logistieke ondersteuning en organisatie van (internationale) bijeenkomsten en de communicatie met directies, ambassades, NGO’s en andere betrokkenen;
 • het bijwonen van relevante bijeenkomsten en de verslaglegging daarvan;
 • analyse van documenten van bijv. UNFPA, UNICEF, UNAIDS, GAVI, Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM); analyse van voorstellen/rapporten van NGO’s, ambassades, initiatieven m.b.t. benodigdheden voor SRGR; advisering bij de te volgen aanpak en over de positie van Nederland m.b.t. SRGR incl. HIV/Aids.

Profiel van de stagiair(e)

Voor deze functie is het een vereiste dat de kandidaat ingeschreven staat als masterstudent aan een Nederlandse universiteit gedurende de gehele periode van de stage. Daarnaast heeft de kandidaat:

 • gedegen kennis op academisch niveau van internationale samenwerking en bij voorkeur ook van ontwikkelingssamenwerking;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met het beleidsterrein SRGR incl. HIV/Aids en/of volksgezondheid, vrouwenrechten en demografie;
 • goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. De voertaal binnen het team is Nederlands en Engels;
 • ervaring met het organiseren van bijeenkomsten;
 • proactieve en initiatiefrijke houding;
 • stressbestendigheid;
 • flexibiliteit;
 • capaciteit om zelfstandig te werken.

Wat bieden wij

Wij bieden een enerverende en actieve stageplaats, ruimte voor verbreding en verdieping in relevante thema’s, een flexibele functie waarin je eigen accenten kan leggen passend bij je interesse en alle ruimte om kennis te maken met een interessante en dynamische organisatie als het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden en vergoedingen

De duur van de stage is bij voorkeur zes maanden, maar kan eventueel in overleg met de student worden aangepast tot minimaal vijf maanden, voor 4 of 5 dagen per week. Stagevergoeding ong.

€550,- bruto per maand exclusief reiskostenvergoeding op basis van een 40-urige werkweek.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Daisy Walburg cs.walburg@minbuza.nl , (070-348 6840) maandag t/m donderdag, 9.30 – 12.30 of mailen naar Andrea Beelen (andrea.beelen@minbuza.nl) (070-348 6946)

Je motivatiebrief en CV dienen uiterlijk vóór 17.00 op zondag 11 juni 2017 binnen te zijn. Interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 20 en woensdag 21 juni 2017 in Den Haag. Je kunt je sollicitatie sturen naar dso-ga@minbuza.nl o.v.v. sollicitatie stage en je naam t.a.v. mw C.S. Walburg.

Details

Instelling
Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Directie Sociale Ontwikkeling, Afdeling Gezondheid & Aids
Sluitingsdatum
11/06/2017
Salaris
Vergoeding

Contactgegevens

Naam
Daisy Walburg
Telefoon nummer
070-348 6840
E-mail
cs.walburg@minbuza.nl