Logo Universiteit Utrecht

Vacatures FSW

Onderzoeken en Stages

Literatuurstudie Risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking

Literatuurthesis Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 Risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

 

Organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Utrecht
Afdeling: Gehandicaptenzorg  
Nadere informatie/sollicitatie bij:

Naam: Natasja Braams, stagecoördinator masterstages

Tel. nr. 06-11516388

e-mail: ae.braams@igj.nl

 

Korte omschrijving van de organisatie:
De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg in Nederland. We werken vanuit een aantal overtuigingen. Zo vinden wij het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is. Dat is het geval als zorgbestuurders, zorg- en hulpverleners hun zorg afstemmen op wat hun patiënt of cliënt nodig heeft en hoe die de zorg beleeft. Ook hechten we eraan dat zorg- en hulpverleners leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Daarbij vinden we het belangrijk dat ze open zijn over de dingen die niet goed gingen. Naar elkaar, maar ook naar de patiënt of cliënt én zijn naasten. Want zo kunnen ze de zorg verder verbeteren.

Daarnaast kijken we in ons toezicht naar de samenwerking en de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. En naar hoe zorg- en hulpverleners omgaan met hun patiënten of cliënten. Ook kijken we of bestuurders hun organisatie zo aansturen dat het de zorg- of hulpverlening ten goede komt.

 

Heeft de werkplek een internationaal karakter (vb. taken met link naar EU, internationale organisaties)? Zo ja, geef een korte beschrijving. 
Nee

 

Geef hier een korte beschrijving van de concrete werkzaamheden die de stagiair gaat verrichten.
IGJ wil verbeteringen in de kwaliteit en veiligheid van cliëntgerichte zorg aan mensen met een LVB stimuleren. De IGJ is daarom gestart met een projectverkenning. Het doel van deze projectverkenning is om integraal en vanuit cliëntperspectief bestaande risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een LVB te verkennen. De verkenning leidt tot een verdere afbakening/aanscherping en een voorstel waar IGJ haar toezicht op zou kunnen en moeten richten. Dit vormt de basis voor een projectplan.

De projectverkenning wordt uitgevoerd door een aantal kernafdelingen binnen IGJ. Dit betreft de afdelingen: gehandicaptenzorg (GZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Jeugd, eerstelijnszorg (ELZ) en Netwerkzorg & Preventie (N&P).

Een deel van deze projectverkenning bestaat uit het uitvoeren van een literatuuronderzoek. Met het literatuuronderzoek willen we, vanuit verschillende perspectieven (denk aan cliënten, zorgverleners, beleidsmakers, etc.) een antwoord geven op de vraag: “Welke risico’s en knelpunten in de zorg aan mensen met een LVB worden beschreven in de op Nederland gerichte literatuur?”

 Tevens hopen we met het literatuuronderzoek inzicht te verkrijgen in best practices in de zorg aan mensen met een LVB.

Voor het uitvoeren van het literatuuronderzoek zijn we op zoek naar een stagiair.

 

Omschrijving van het eindresultaat:
De stagiair levert een overzicht en analyse van relevante literatuur en richtlijnen.

 

Met welke substantiële en overige taken wordt de trainee belast, wat verwacht u t.a.v. de werkwijze en van welke middelen moet gebruik worden gemaakt?
De stagiair levert een bijdrage op onderdelen van het project: uitvoeren van literatuuronderzoek en een overzicht van richtlijnen en best practises. De stagiair neemt deel aan relevante overleggen en besprekingen.

 

Een indicatie van de functionele samenwerkingsrelaties:
Samenwerking binnen de afdeling Gehandicaptenzorg, afdeling Netwerkzorg & Preventie, afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling, en andere afdelingen die betrokken zijn in het project.

 

Wat kan de trainee opdoen in de zin van praktische kennis, vaardigheden en na te streven leerdoelen?
– Inzicht het doel, werkwijzen, deskundigheid en cultuur van een Rijksinspectie

– Inzicht in het werk van een toezichthouder

– Kennis over de zorg aan mensen met een LVB en over het zorglandschap in brede zin

– Vermogen tot werken met bestaande methodieken en werkwijzen

– Samenwerking in een projectteam

 

Aan welk profiel (attitude, kennis en vaardigheden) moet de kandidaat minimaal voldoen?
– Zelfstandig kunnen werken

– Analytisch vermogen

– Proactieve houding

– Overzichtsvaardigheden, vermogen om omvangrijke materie zich eigen te maken

– Schrijfvaardigheden

– Communicatieve vaardigheden

– Belangstelling voor de zorg en kwetsbare doelgroepen

– Belangstelling voor projectmatig werken

 

Arbeidsvoorwaarden
De stage is een onderzoeksstage voor de periode van twee maanden, bij voorkeur uit te voeren in het najaar van 2019.

Standplaats is de afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling in Utrecht.

De stagevergoeding bedraagt ca. €600,- per maand op basis van een 40-urige werkweek. Naast deze vergoeding kan eventueel ook een vergoeding plaatsvinden in de kosten voor het heen en weer reizen tussen woonplaats en stageplaats (afhankelijk van het bezit van een ov-week of ov-weekendkaart).

 

Details

Instelling
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Sluitingsdatum
31/08/2019
Salaris
Betaald

Contactgegevens

Naam
Natasja Braams
Telefoon nummer
0611516388
E-mail
ae.braams@igj.nl